Inför Jubilate

2019-02-20

Inbjudan till alla kyrkomusiker i Stockholms stift 1-2 februari 2019 i samband med Jubilate som är en årlig kyrkomusikhelg i Stockholms stift

Liturgin som konsten att fira gudstjänst 
1 februari 2019 i Sankt Matteus kyrka

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund, Stockholms kyrkomusikerförening, och Stockholms stift inbjuder kyrkomusiker till en förmiddag med seminarier om liturgin som konsten att fira gudstjänst. En arbetsgrupp bestående av sex kyrkomusiker, en präst och en körsångare från de olika organisationerna har tillsammans utformat temat och programmet för dagen.

Tema för dagen-liturgin som konsten att fira gudstjänst
Erfarenheten av att gudstjänstfirande med en liturgisk medvetenhet riskerar att gå förlorad i vår tid. Fokus för denna dag kommer inte att vara gudstjänstordningens innehåll eller vilka moment som finns med eller inte, utan om hur vi handskas med formen, dynamiken och gestaltningen - det liturgiska skeendet - i det som är gudstjänstens dramaturgi och nerv.
Hos kyrkomusiker finns ofta en tyst, men djup och gedigen, kunskap om detta vilket hänger samman med en tränad och uppövad musikalitet. Oavsett vilken gudstjänstordning man väljer att följa så sker språnget mellan det noterade och det som ljuder i själva gestaltningen.

Ska gudstjänsten utvecklas så behöver alla som förbereder och leder gudstjänsten tillsammans utforska och reflektera kring mellanrummen som gjuter liv i skeendet. Om den kollektiva riten, i gudstjänstens form, ska vara levande och angelägen krävs därför inte enbart att vi är upptagna av dess innehåll och ordning, utan också hur vi gör innehållet och ordningen levande med hjälp av våra kroppar, röster och rum.

Fredag 1 februari 2019 i S:t Matteus kyrka klockan 8.30-13.00 Kaffe och sen inledande morgonbön av biskop Eva Brunne, seminarier inklusive en avslutande lunch i S:t Matteus församlingssal. Anmäl senast fredagen 18 januari till Anders Frisk om ni kommer på hela eller delar av dagen och om ni önskar äta lunch behöver ni maila till anders.frisk@matteus.org Meddela specialkost.

Program:
08.30-fika, smörgås
09.00 Morgonbön, biskop Eva Brunne
09.15 Inledning, ordförande i Stockholms stifts 
Kyrkosångsförbund, kyrkoherde Sven Milltoft
09.20 Teol dr, domkyrkokaplan i Lund Lena Sjöstrand
10.00 Professor Johannes Landgren, KMH
10.30 kaffepaus
10.45 Performance regissör Jörgen Krantz
11.25 Panelsamtal med glimtar från skilda liturgiska erfarenheter, organist Mats Stenlund 
Vällingby församling, domkyrkoorganist Mattias Wager, organist Emelie Power
Katarina församling och organist Ewa Lena Kansbod, Sollentuna församling
11.45 Summering och reflektion, Lena Sjöstrand, Johannes Landgren och Jörgen 
Krantz 
12.15 Lunch. Anmälan och specialkost till anders.frisk@matteus.org

Efter seminariedagen är det klockan 13.00 Årsmöte med Stockholms kyrkomusikerförening S:t Matteus församlingslokal. Separat kallelse har har skickats ut

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.