Kalendarium

Kollektskrivelse för stiftskollekt i Stockholms stift

Tredje söndagen i påsktiden den 5 maj 2019

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

 

En kyrka utan sång och musik?

 

Kan du föreställa dig en kyrka utan sång och musik? En kyrka som enbart förkunnar evangeliet med hjälp av det talade ordet?

 

De flesta, för att inte säga alla, svarar nog tveklöst nej på en sådan fråga. För musiken är så djupt förenad med vår grundläggande känsla och förståelse av vad det innebär att vara en bedjande och gudstjänstfirande människa, att vi lätt tar den för självklar.

 

Men den är ingen självklarhet. I en tid av ekonomiska neddragningar och omprioriteringar måste vi påminna varandra om kyrkomusikens betydelse i vår kyrka. Den är en gåva från Gud som vi genom Jesus Kristus är kallade till att förvalta och utveckla.

 

Under år 2019 fortsätter kyrkosångsförbundet i Stockholms stift att verka för att främja och utveckla församlingarnas körverksamhet och då inte minst det som rör barn och unga. Det kan handla om utbildnings- och inspirationsdagar, framförande av större körverk och framtagande av ny körmusik. Omkring 10 000 körsångare ingår i kyrkosångsförbundet bara i Stockholms stift!   

 

Så därför ber vi om ett generöst bidrag till Stockholms stifts kyrkosångsförbund som organiserar och inspirerar tusentals körsångare och många ambitiösa körledare. Din gåva betyder mycket för kyrkomusikens utveckling i Stockholms stift!

 

Kollekten anbefalles varmt!

 

För Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

 

Sven Milltoft                                           

Ordförande  

 

 

Orgelspelarkurs

Syftet med kursen är att grundlägga, fördjupa och bredda kunskaperna hos blivande kyrkomusiker. Undervisningen bedrivs i hög grad individuellt och passar både den som kommit långt i sina studier och den som är nybörjare i något ämne.

Kursen avser att vara förberedande för kantorsutbildning. Efter att ha gått två sommarkurser kan den studerande avlägga prov för orgelspelarbevis i anslutning till kursen.

Den som redan gått kursen två år får endast delta i mån av plats. Ett ja är därför preliminärt tills stiftsmusikern bekräftat platsen i ett personligt mail.

Läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/orgelspelarkurs

Ekerö körvecka

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är med och stöttar 10-årsjubilerande Ekerö körvecka som pågår måndag 5 augusti till torsdag 8 augusti.

Läs mer här:

http://ekerokorvecka.se/

 

Gosskörsprojekt

Stockholms Kyrkosångsförbund, Stockholms stift och Katarina församling bjuder återigen in till ett gemensamt gosskörsprojekt. Pojkar och män från 10 år är välkomna att delta, från gosskörer eller enskilda pojkar i barnkörer. Boka in redan nu!

 

Repertoar:

Faurés Requiem

Ett diskantstycke

Ett manskörstycke

 

Konsert:

Lördag 9 nov kl 16.00 i Katarina kyrka

Genrep från kl 13

 

Gemensamma repetitioner:

Torsdag 7 nov klockan 18.00-19.30 i Katarina kyrka

Fler gemensamma rep kan erbjudas tillsammans med Katarina kyrkas gosskör, Storkyrkans gosskör eller Stockholms gosskör.

 

Anmälan senast 31 maj till

karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se

 

Frågor kring omfattning av repertoar eller annat?

Kontakta karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se eller 0709-740573

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.