Sjung i Stockholms kyrkor

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är en del av Sveriges Kyrkosångsförbund. Förbundet har som ändamål att inom Stockholms stift arbeta för kyrkomusikens  fortgående förnyelse. 

Förbundet ska vara ett forum för samtal om kyrkomusikaliska frågor och andra spörsmål som berör korister, instrumentalister och kyrkomusiker, samt stödja, inspirera och utveckla kyrkans körverksamhet och församlingssång.